startsida

HEM

Rubrik
Med Prio 1 samlar vi alla resurser som behövs – från coach och arbetsförmedlare till praktikanskaffare – på ett ställe i Landskrona. Våra erfarenheter av tidigare lyckade projekt har gett oss receptet på vad som krävs för att vägen till en anställning blir enkel och snabb.